آزمون آنلاین واژه پرداز ورد 2007(فصل های 5-6-7)

آزمون آنلاین واژه پرداز ورد 2007(فصل های 5-6-7) سایت پودمانی مفتخرست که آزمون آنلاین واژه پرداز ورد 2007(فصل های 5-6-7)را برای شما هنرجویان عزیز فراهم آورده است.  آزمونآنلاین واژه پرداز ورد 2007 ویژه هنرجویان پایه دهم رشته کامپیوتر می باشد. در کنار هر آزمون فایلی حاوی مجموعه سوالات تستی برای شما به زودی بارگذاری خواهد شد . آزمون آنلاین واژه پرداز ورد 2007 شامل 20 سوال می باشد. مدت زمان در نظرگرفته شده برای آزمون آنلاین 15 دقیقه می باشد. امید است با استفاده از دانش خویش به سئوالات به نحو...
ادامه مطلب

آزمون پودمان چهارم دانش فنی تخصصی (رشته حسابداری)

آزمون پودمان چهارم دانش فنی تخصصی(رشته حسابداری) سایت پودمانی مفتخرست که آزمون آنلاین پودمان چهارم دانش فنی تخصصی را برای شما هنرجویان عزیز فراهم آورده است. این آزمون برای هنرجویان پایه دوازدهم رشته حسابداری فراهم شده است. عنوان پودمان چهارم دانش فنی تخصصی تحلیل و کاربست شبکه های اجتماعی می باشد. همچنین در کنار هر آزمون فایلی حاوی مجموعه سوالات تستی برای شما به زودی بارگذاری خواهد شد . آزمون آنلاین دانش فنی تخصصی شامل 15 سوال می باشد. مدت زمان در نظرگرفته شده برای...
ادامه مطلب

آزمون آنلاین تاریخ هنر ایران(فصل 12-13-14)

آزمون آنلاین تاریخ هنر ایران سایت پودمانی مفتخرست که آزمون آنلاین تاریخ هنر ایران (فصل 12-13-14) را برای شما هنرجویان عزیز فراهم آورده است.  آزمون آنلاین تاریخ هنر ایران ویژه هنرجویان پایه دهم رشته  گرافیک می باشد. آزمون آنلاین تاریخ هنر ایران فصل های 12-13-14 برای ارزشیابی  هنرجویان می باشد. در کنار هر آزمون فایلی حاوی مجموعه سوالات تستی برای شما به زودی بارگذاری خواهد شد . آزمون آنلاین تاریخ هنر ایران شامل 20 سوال می باشد. مدت زمان در نظرگرفته شده برای آزمون آنلاین 10 دقیقه می...
ادامه مطلب

آزمون پودمان پنجم مدیریت تولید(مدیریت پروژه)-سری دوم

آزمون آنلاین پودمان پنجم مدیریت تولید-سری دوم سایت پودمانی مفتخرست که آزمون آنلاین پودمان پنجم مدیریت تولید را برای شما هنرجویان عزیز فراهم آورده است. این آزمون شامل 15 سوال می باشد. همچنین در کنار هر آزمون فایلی حاوی مجموعه سوالات تست های مفهومی و دانشی برای شما بارگذاری شده است . امید است با استفاده از دانش خویش به سئوالات به نحو شایسته پاسخ داده و خودآزمایی لازم از خود را به عمل آورید.   [WpProQuiz 22] [WpProQuiz_toplist...
ادامه مطلب

آزمون آنلاین سیستم عامل پیشرفته(فصل 5-6-7-8)

آزمون آنلاین سیستم عامل پیشرفته(فصل 5-6-7-8) سایت پودمانی مفتخرست که آزمون آنلاین سیستم عامل پیشرفته (فصل 5-6-7-8) را برای شما هنرجویان عزیز فراهم آورده است.  آزمونآنلاین سیستم عامل پیشرفته ویژه هنرجویان پایه یازدهم رشته کامپیوتر می باشد. در کنار هر آزمون فایلی حاوی مجموعه سوالات تستی برای شما به زودی بارگذاری خواهد شد . آزمون آنلاین سیستم عامل پیشرفته شامل 20 سوال می باشد. مدت زمان در نظرگرفته شده برای آزمون آنلاین 15 دقیقه می باشد. امید است با استفاده از دانش خویش به سئوالات...
ادامه مطلب

آزمون آنلاین سیستم عامل مقدماتی(فصل 8و9و10)

آزمون آنلاین سیستم عامل مقدماتی(فصل 8و9و10) سایت پودمانی مفتخرست که آزمون آنلاین سیستم عامل مقدماتی(فصل 8و9و10) را برای شما هنرجویان عزیز فراهم آورده است.  آزمونآنلاین سیستم عامل مقدماتیویژه هنرجویان پایه یازدهم رشته کامپیوتر می باشد. مجموعه کامل سوالات تستی در سایت بارگذاری شده است. آزمون آنلاین سیستم عامل مقدماتی شامل 20 سوال می باشد. مدت زمان در نظرگرفته شده برای آزمون آنلاین 15 دقیقه می باشد. امید است با استفاده از دانش خویش به سئوالات به نحو شایسته پاسخ داده و...
ادامه مطلب

آزمون آنلاین پودمان سوم دانش فنی تخصصی

آزمون آنلاین پودمان سوم دانش فنی تخصصی سایت پودمانی مفتخرست که آزمون آنلاین پودمان سوم دانش فنی تخصصی را برای شما هنرجویان عزیز فراهم آورده است. این آزمون برای هنرجویان پایه دوازدهم رشته شبکه و نرم افزار فراهم شده است. عنوان پودمان سوم دانش فنی تخصصی کسب اطلاعات فنی می باشد. همچنین در کنار هر آزمون فایلی حاوی مجموعه سوالات تستی برای شما به زودی بارگذاری خواهد شد . آزمون آنلاین دانش فنی تخصصی شامل 20 سوال می باشد. مدت زمان در نظرگرفته شده برای آزمون آنلاین 20 دقیقه می...
ادامه مطلب

آزمون آنلاین نقشه کشی فنی رایانه ای ( پودمان چهارم)

آزمون آنلاین پودمان چهارم نقشه کشی فنی رایانه ای سایت پودمانی مفتخرست که آزمون آنلاین پودمان چهارم نقشه کشی فنی رایانه ای را برای شما هنرجویان عزیز فراهم آورده است. این آزمون برای هنرجویان پایه دهم رشته شبکه و نرم افزار فراهم شده است. عنوان پودمان چهارم نقشه کشی فنی رایانه ای ترسیم با رایانه می باشد. همچنین در کنار هر آزمون فایلی حاوی مجموعه سوالات تستی برای شما به زودی بارگذاری خواهد شد . آزمون آنلاین دانش فنی تخصصی شامل 20 سوال می باشد. مدت زمان در نظرگرفته شده برای...
ادامه مطلب

آزمون آنلاین تاریخ هنر جهان(فصل 12و 13)

آزمون آنلاین تاریخ هنر جهان سایت پودمانی مفتخرست که آزمون آنلاین تاریخ هنر جهان(فصل 12و13) را برای شما هنرجویان عزیز فراهم آورده است.  آزمون آنلاین تاریخ هنر جهان ویژه هنرجویان پایه دوازدهم رشته  گرافیک می باشد. آزمون آنلاین تاریخ هنر جهان فصل های 12و13برای ارزشیابی  هنرجویان می باشد. در کنار هر آزمون فایلی حاوی مجموعه سوالات تستی برای شما به زودی بارگذاری خواهد شد . آزمون آنلاین تاریخ هنر ایران شامل 20 سوال می باشد. مدت زمان در نظرگرفته شده برای آزمون آنلاین 10 دقیقه می...
ادامه مطلب

آزمون آنلاین واژه پرداز ورد 2007(فصل های 8-9-10)

آزمون آنلاین واژه پرداز ورد 2007(فصل های 8-9-10) سایت پودمانی مفتخرست که آزمون آنلاین واژه پرداز ورد 2007(فصل های 8-9-10)را برای شما هنرجویان عزیز فراهم آورده است.  آزمونآنلاین واژه پرداز ورد 2007 ویژه هنرجویان پایه دهم رشته کامپیوتر می باشد. در کنار هر آزمون فایلی حاوی مجموعه سوالات تستی برای شما به زودی بارگذاری خواهد شد . آزمون آنلاین واژه پرداز ورد 2007 شامل 20 سوال می باشد. مدت زمان در نظرگرفته شده برای آزمون آنلاین 15 دقیقه می باشد. امید است با استفاده از دانش خویش به سئوالات به...
ادامه مطلب

آزمون آنلاین سیستم عامل پیشرفته(فصل 9و 10)

آزمون آنلاین سیستم عامل پیشرفته(فصل 9و 10) سایت پودمانی مفتخرست که آزمون آنلاین سیستم عامل پیشرفته (فصل 9 و 10) را برای شما هنرجویان عزیز فراهم آورده است.  آزمونآنلاین سیستم عامل پیشرفته ویژه هنرجویان پایه یازدهم رشته کامپیوتر می باشد. عنوان فصل های 9 و 10 سیستم عامل پیشرفته آشنایی و راه اندازی و کار با لینوکس می باشد. در کنار هر آزمون فایلی حاوی مجموعه سوالات تستی برای شما به زودی بارگذاری خواهد شد . آزمون آنلاین سیستم عامل پیشرفته شامل 20 سوال می باشد. مدت زمان در نظرگرفته...
ادامه مطلب

آزمون آنلاین پودمان اول مدیریت تولید( تولید و مدیریت تولید)

آزمون آنلاین پودمان اول مدیریت تولید سایت پودمانی مفتخرست که آزمون آنلاین پودمان اول مدیریت تولید را برای شما هنرجویان عزیز فراهم آورده است. همچنین در کنار هر آزمون فایلی حاوی مجموعه سوالات تست های مفهومی و دانشی برای شما بارگذاری شده است . امید است با استفاده از دانش خویش به سئوالات به نحو شایسته پاسخ داده و خودآزمایی لازم از خود را به عمل آورید.   [WpProQuiz 6] [WpProQuiz_toplist...
ادامه مطلب

آزمون آنلاین پودمان دوم مدیریت تولید(منابع تولید)

آزمون آنلاین پودمان دوم مدیریت تولید سایت پودمانی مفتخرست که آزمون آنلاین پودمان دوم مدیریت تولید را برای شما هنرجویان عزیز فراهم آورده است. همچنین در کنار هر آزمون فایلی حاوی مجموعه سوالات تست های مفهومی و دانشی برای شما بارگذاری شده است . امید است با استفاده از دانش خویش به سئوالات به نحو شایسته پاسخ داده و خودآزمایی لازم از خود را به عمل آورید. [WpProQuiz 5] [WpProQuiz_toplist...
ادامه مطلب

آزمون آنلاین پودمان سوم مدیریت تولید(توسعه محصول)

آزمون آنلاین پودمان سوم مدیریت تولید سایت پودمانی مفتخرست که آزمون آنلاین پودمان سوم مدیریت تولید را برای شما هنرجویان عزیز فراهم آورده است. همچنین در کنار هر آزمون فایلی حاوی مجموعه سوالات تست های مفهومی و دانشی برای شما بارگذاری شده است . امید است با استفاده از دانش خویش به سئوالات به نحو شایسته پاسخ داده و خودآزمایی لازم از خود را به عمل آورید. [WpProQuiz 4]   [WpProQuiz_toplist...
ادامه مطلب

آزمون آنلاین پودمان پنجم مدیریت تولید(مدیریت پروژه)

آزمون آنلاین پودمان پنجم مدیریت تولید سایت پودمانی مفتخرست که آزمون آنلاین پودمان پنجم مدیریت تولید را برای شما هنرجویان عزیز فراهم آورده است. همچنین در کنار هر آزمون فایلی حاوی مجموعه سوالات تست های مفهومی و دانشی برای شما بارگذاری شده است . امید است با استفاده از دانش خویش به سئوالات به نحو شایسته پاسخ داده و خودآزمایی لازم از خود را به عمل آورید.   [WpProQuiz 3] [WpProQuiz_toplist...
ادامه مطلب

آزمون آنلاین پودمان چهارم مدیریت تولید(مدیریت کیفیت)

آزمون آنلاین پودمان چهارم مدیریت تولید سایت پودمانی مفتخرست که آزمون آنلاین پودمان چهارم مدیریت تولید را برای شما هنرجویان عزیز فراهم آورده است. همچنین در کنار هر آزمون فایلی حاوی مجموعه سوالات تست های مفهومی و دانشی برای شما بارگذاری شده است . امید است با استفاده از دانش خویش به سئوالات به نحو شایسته پاسخ داده و خودآزمایی لازم از خود را به عمل آورید.     [WpProQuiz 1]     [WpProQuiz_toplist...
ادامه مطلب
error: Content is protected !!