توضیحات مربوط به نحوه ی تدریس و ارزشیابی شایستگی محور درس مدیریت تولید

اولین سوالی که ذهن هر کدوم از ما رو به خودش مشغول می کنه اینه که اصلا تولید ومدیریت تولید چیه؟! تو صفحات ابتدایی کتاب توضیحاتی در زمینه ی تولید و رونق تولید ملی و آثار و عوامل موثر بر اون توسط مؤلف محترم این پودمان داده شده و در تکمیل این توضیحات می تونیم در کل برای مدیریت تولید یه سازمان این طور بگیم : مدیریت تولاولین سوالی که ذهن هر کدوم از ما رو به خودش مشغول می کنه اینه که اصلا تولید ومدیریت تولید چیه؟! تو صفحات ابتدایی کتاب توضیحاتی در زمینه ی تولید و رونق تولید ملی و...
ادامه مطلب
error: Content is protected !!