آزمون آنلاین جامع سیستم عامل مقدماتی(فصل 1 تا 10)

آزمون آنلاین جامع سیستم عامل مقدماتی(فصل های 1 تا 10) سایت پودمانی مفتخرست که آزمون آنلاین سیستم عامل مقدماتی(فصل های 1 تا 10) را برای شما هنرجویان عزیز فراهم آورده است.  آزمونآنلاین سیستم عامل مقدماتیویژه هنرجویان پایه یازدهم رشته کامپیوتر می باشد. مجموعه کامل سوالات تستی در سایت بارگذاری شده است. آزمون آنلاین سیستم عامل مقدماتی شامل 15 سوال می باشد. مدت زمان در نظرگرفته شده برای آزمون آنلاین 10 دقیقه می باشد. امید است با استفاده از دانش خویش به سئوالات به نحو شایسته پاسخ...
ادامه مطلب

آزمون آنلاین سیستم عامل مقدماتی(فصل 1,2,3,4,5)

آزمون آنلاین سیستم عامل مقدماتی(فصل 1,2,3,4,5) سایت پودمانی مفتخرست که آزمون آنلاین سیستم عامل مقدماتی(فصل 1,2,3,4,5) را برای شما هنرجویان عزیز فراهم آورده است.  آزمونآنلاین سیستم عامل مقدماتیویژه هنرجویان پایه یازدهم رشته کامپیوتر می باشد. مجموعه کامل سوالات تستی در سایت بارگذاری شده است. آزمون آنلاین سیستم عامل مقدماتی شامل 20 سوال می باشد. مدت زمان در نظرگرفته شده برای آزمون آنلاین 16 دقیقه می باشد. امید است با استفاده از دانش خویش به سئوالات به نحو شایسته پاسخ داده و...
ادامه مطلب

آزمون آنلاین سیستم عامل مقدماتی(فصل 8و9و10)

آزمون آنلاین سیستم عامل مقدماتی(فصل 8و9و10) سایت پودمانی مفتخرست که آزمون آنلاین سیستم عامل مقدماتی(فصل 8و9و10) را برای شما هنرجویان عزیز فراهم آورده است.  آزمونآنلاین سیستم عامل مقدماتیویژه هنرجویان پایه یازدهم رشته کامپیوتر می باشد. مجموعه کامل سوالات تستی در سایت بارگذاری شده است. آزمون آنلاین سیستم عامل مقدماتی شامل 20 سوال می باشد. مدت زمان در نظرگرفته شده برای آزمون آنلاین 15 دقیقه می باشد. امید است با استفاده از دانش خویش به سئوالات به نحو شایسته پاسخ داده و...
ادامه مطلب
error: Content is protected !!