طرح درس روزانه ملی کاربرتولید محتوا

وب سایت پودمانی بعنوان مرجع تخصصی پودمان و طرح درس برای شما عزیزان طرح درس روزانه ملی درس کاربر تولید محتوا را آماده کرده است .این طرح درس مربوط به فصل پنجم کتاب کاربر تولید محتوا پایه دوازدهم  ، با عنوان طراحی و مدیریت اسلایدها می باشد.   طرح درس روزانه ملی درس کاربر تولید محتوا [divider style="solid" top="20" bottom="20"] فایل زیر شامل طرح درس روزانه ملی برای فصل پنجم کتاب کاربر تولید محتوا می باشد: [divider style="solid" top="20" bottom="20"]   به منظور دسترسی راحت به فایل استاندارد طرح درس...
ادامه مطلب

طرح درس روزانه ملی نقشه کشی فنی رایانه ای

وب سایت پودمانی بعنوان مرجع تخصصی پودمان و طرح درس برای شما عزیزان طرح درس روزانه ملی درس نقشه کشی فنی رایانه ای را آماده کرده است .این طرح درس مربوط به پودمان سوم کتاب نقشه کشی فنی رایانه ای پایه دهم  ، با عنوان ترسیم سه نما و حجم  می باشد.   طرح درس روزانه ملی درس نقشه کشی فنی رایانه ای [divider style="solid" top="20" bottom="20"] فایل زیر شامل طرح درس روزانه ملی برای پودمان سوم درس نقشه کشی فنی رایانه ای می باشد: [divider style="solid" top="20" bottom="20"]   به منظور دسترسی راحت به فایل استاندارد طرح...
ادامه مطلب

طرح درس روزانه ملی مدیریت تولید

وب سایت پودمانی بعنوان مرجع تخصصی پودمان و طرح درس برای شما عزیزان طرح درس روزانه ملی درس مدیریت تولید را آماده کرده است .این طرح درس مربوط به پودمان دوم کتاب مدیریت تولید پایه یازدهم  ، با عنوان منابع تولید می باشد.   طرح درس روزانه ملی درس مدیریت تولید   [divider style="solid" top="20" bottom="20"] فایل زیر شامل طرح درس روزانه ملی برای پودمان دوم درس مدیریت تولید می باشد: [divider style="solid" top="20" bottom="20"]   به منظور دسترسی راحت به فایل استاندارد طرح درس مربوطه  از طریق لینک زیر می...
ادامه مطلب
error: Content is protected !!