طرح درس روزانه ملی کاربرتولید محتوا

وب سایت پودمانی بعنوان مرجع تخصصی پودمان و طرح درس برای شما عزیزان طرح درس روزانه ملی درس کاربر تولید محتوا را آماده کرده است .این طرح درس مربوط به فصل پنجم کتاب کاربر تولید محتوا پایه دوازدهم  ، با عنوان طراحی و مدیریت اسلایدها می باشد.   طرح درس روزانه ملی درس کاربر تولید محتوا [divider style="solid" top="20" bottom="20"] فایل زیر شامل طرح درس روزانه ملی برای فصل پنجم کتاب کاربر تولید محتوا می باشد: [divider style="solid" top="20" bottom="20"]   به منظور دسترسی راحت به فایل استاندارد طرح درس...
ادامه مطلب

طرح درس روزانه ملی نقشه کشی فنی رایانه ای

وب سایت پودمانی بعنوان مرجع تخصصی پودمان و طرح درس برای شما عزیزان طرح درس روزانه ملی درس نقشه کشی فنی رایانه ای را آماده کرده است .این طرح درس مربوط به پودمان سوم کتاب نقشه کشی فنی رایانه ای پایه دهم  ، با عنوان ترسیم سه نما و حجم  می باشد.   طرح درس روزانه ملی درس نقشه کشی فنی رایانه ای [divider style="solid" top="20" bottom="20"] فایل زیر شامل طرح درس روزانه ملی برای پودمان سوم درس نقشه کشی فنی رایانه ای می باشد: [divider style="solid" top="20" bottom="20"]   به منظور دسترسی راحت به فایل استاندارد طرح...
ادامه مطلب

طرح درس روزانه درس کورل

وب سایت پودمانی بعنوان مرجع تخصصی پودمان و طرح درس برای شما عزیزان طرح درس روزانه درس کورل را آماده کرده است .این طرح درس مربوط به بخش توانایی نصب نرم افزار کورل دراو و امکانات لازم برای نصب برنامه کتاب کورل پایه یازدهم  می باشد. طرح درس روزانه درس کورل [divider style="solid" top="20" bottom="20"] فایل زیر شامل طرح درس روزانه درس کورل می باشد: [divider style="solid" top="20" bottom="20"] به منظور دسترسی راحت به فایل استاندارد طرح درس مربوطه  از طریق لینک زیر می توانید طرح درس روزانه درس کورل پایه یازدهم را...
ادامه مطلب

طرح درس روزانه درس دایرکتور

وب سایت پودمانی بعنوان مرجع تخصصی پودمان و طرح درس برای شما عزیزان طرح درس روزانه درس دایرکتور را آماده کرده است . این طرح درس مربوط به بخش انیمیشن کتاب دایرکتور پایه دوازدهم  می باشد. طرح درس روزانه درس دایرکتور [divider style="solid" top="20" bottom="20"] فایل زیر شامل طرح درس روزانه درس دایرکتور می باشد: [divider style="solid" top="20" bottom="20"] به منظور دسترسی راحت به فایل استاندارد طرح درس مربوطه  از طریق لینک زیر می توانید طرح درس روزانه درس دایرکتور پایه دوازدهم را دانلود کنید. دریافت فایل...
ادامه مطلب

طرح درس روزانه مدیریت تولید

وب سایت پودمانی بعنوان مرجع تخصصی پودمان و طرح درس برای شما عزیزان طرح درس روزانه  درس مدیریت تولید را آماده کرده است .این طرح درس مربوط به پودمان اول کتاب مدیریت تولید پایه یازدهم  ، با عنوان  تولید و مدیریت تولید می باشد. طرح درس روزانه (غیر ملی) درس مدیریت تولید [divider style="solid" top="20" bottom="20"] فایل زیر شامل طرح درس روزانه (غیر ملی) برای پودمان اول درس مدیریت تولید می باشد: [divider style="solid" top="20" bottom="20"] به منظور دسترسی راحت به فایل استاندارد طرح درس مربوطه  از طریق لینک زیر می...
ادامه مطلب

طرح درس روزانه ملی مدیریت تولید

وب سایت پودمانی بعنوان مرجع تخصصی پودمان و طرح درس برای شما عزیزان طرح درس روزانه ملی درس مدیریت تولید را آماده کرده است .این طرح درس مربوط به پودمان دوم کتاب مدیریت تولید پایه یازدهم  ، با عنوان منابع تولید می باشد.   طرح درس روزانه ملی درس مدیریت تولید   [divider style="solid" top="20" bottom="20"] فایل زیر شامل طرح درس روزانه ملی برای پودمان دوم درس مدیریت تولید می باشد: [divider style="solid" top="20" bottom="20"]   به منظور دسترسی راحت به فایل استاندارد طرح درس مربوطه  از طریق لینک زیر می...
ادامه مطلب
error: Content is protected !!