طرح درس روزانه ملی کاربرتولید محتوا

وب سایت پودمانی بعنوان مرجع تخصصی پودمان و طرح درس برای شما عزیزان طرح درس روزانه ملی درس کاربر تولید محتوا را آماده کرده است .این طرح درس مربوط به فصل پنجم کتاب کاربر تولید محتوا پایه دوازدهم  ، با عنوان طراحی و مدیریت اسلایدها می باشد.   طرح درس روزانه ملی درس کاربر تولید محتوا [divider style="solid" top="20" bottom="20"] فایل زیر شامل طرح درس روزانه ملی برای فصل پنجم کتاب کاربر تولید محتوا می باشد: [divider style="solid" top="20" bottom="20"]   به منظور دسترسی راحت به فایل استاندارد طرح درس...
ادامه مطلب

طرح درس روزانه ملی نقشه کشی فنی رایانه ای

وب سایت پودمانی بعنوان مرجع تخصصی پودمان و طرح درس برای شما عزیزان طرح درس روزانه ملی درس نقشه کشی فنی رایانه ای را آماده کرده است .این طرح درس مربوط به پودمان سوم کتاب نقشه کشی فنی رایانه ای پایه دهم  ، با عنوان ترسیم سه نما و حجم  می باشد.   طرح درس روزانه ملی درس نقشه کشی فنی رایانه ای [divider style="solid" top="20" bottom="20"] فایل زیر شامل طرح درس روزانه ملی برای پودمان سوم درس نقشه کشی فنی رایانه ای می باشد: [divider style="solid" top="20" bottom="20"]   به منظور دسترسی راحت به فایل استاندارد طرح...
ادامه مطلب

طرح درس روزانه درس کورل

وب سایت پودمانی بعنوان مرجع تخصصی پودمان و طرح درس برای شما عزیزان طرح درس روزانه درس کورل را آماده کرده است .این طرح درس مربوط به بخش توانایی نصب نرم افزار کورل دراو و امکانات لازم برای نصب برنامه کتاب کورل پایه یازدهم  می باشد. طرح درس روزانه درس کورل [divider style="solid" top="20" bottom="20"] فایل زیر شامل طرح درس روزانه درس کورل می باشد: [divider style="solid" top="20" bottom="20"] به منظور دسترسی راحت به فایل استاندارد طرح درس مربوطه  از طریق لینک زیر می توانید طرح درس روزانه درس کورل پایه یازدهم را...
ادامه مطلب

طرح درس روزانه درس دایرکتور

وب سایت پودمانی بعنوان مرجع تخصصی پودمان و طرح درس برای شما عزیزان طرح درس روزانه درس دایرکتور را آماده کرده است . این طرح درس مربوط به بخش انیمیشن کتاب دایرکتور پایه دوازدهم  می باشد. طرح درس روزانه درس دایرکتور [divider style="solid" top="20" bottom="20"] فایل زیر شامل طرح درس روزانه درس دایرکتور می باشد: [divider style="solid" top="20" bottom="20"] به منظور دسترسی راحت به فایل استاندارد طرح درس مربوطه  از طریق لینک زیر می توانید طرح درس روزانه درس دایرکتور پایه دوازدهم را دانلود کنید. دریافت فایل...
ادامه مطلب

طرح درس سالانه کاربر تولید محتوا

وب سایت پودمانی بعنوان مرجع تخصصی پودمان و طرح درس برای شما عزیزان طرح درس سالانه کاربر تولید محتوا را آماده کرده است .این طرح درس مربوط به تمامی فصل های کتاب کاربر تولید محتوا پایه دوازدهم، می باشد.   طرح درس سالانه کاربر تولید محتوا [divider style="solid" top="20" bottom="20"] فایل زیر شامل طرح درس سالانه کاربر تولید محتوا می باشد: [divider style="solid" top="20" bottom="20"] به منظور دسترسی راحت به فایل استاندارد طرح درس مربوطه  از طریق لینک زیر می توانید طرح درس سالانه کاربر تولید محتوا پایه...
ادامه مطلب

طرح درس سالانه درس سیستم عامل پیشرفته

وب سایت پودمانی بعنوان مرجع تخصصی پودمان و طرح درس برای شما عزیزان طرح درس سالانه درس سیستم عامل پیشرفته را آماده کرده است .این طرح درس مربوط به تمامی فصل های کتاب سیستم عامل پیشرفته پایه  دهم و یازدهم  ، می باشد.   طرح درس سالانه درس سیستم عامل پیشرفته [divider style="solid" top="20" bottom="20"] فایل زیر شامل طرح درس سالانه درس سیستم عامل پیشرفته می باشد: [divider style="solid" top="20" bottom="20"] به منظور دسترسی راحت به فایل استاندارد طرح درس مربوطه  از طریق لینک زیر می توانید طرح درس سالانه سیستم...
ادامه مطلب

طرح درس سالانه مدیریت تولید

وب سایت پودمانی بعنوان مرجع تخصصی پودمان و طرح درس برای شما عزیزان طرح درس سالانه درس مدیریت تولید را آماده کرده است .این طرح درس مربوط به تمامی پودمان های کتاب مدیریت تولید پایه یازدهم  ، می باشد.   طرح درس سالانه درس مدیریت تولید [divider style="solid" top="20" bottom="20"] فایل زیر شامل طرح درس سالانه درس مدیریت تولید می باشد: [divider style="solid" top="20" bottom="20"] به منظور دسترسی راحت به فایل استاندارد طرح درس مربوطه  از طریق لینک زیر می توانید طرح درس سالانه مدیریت تولید پایه یازدهم را دانلود...
ادامه مطلب
error: Content is protected !!