فایل کتاب مدیریت تولید

در کنار یادگیری و کسب شایستگی های فنی هدف، یادگیری و کسب شایستگی های غیرفنی نیز مهم و ضروری هستند.چنانچه اگر فردی انبوهی از مهارت های فنی را آموزش دیده باشد ولی نتواند ارتباط موثری با مشتریان خود برقرار کند در کار خود موفق نیست و نمی تواند امرار معاش کند. بنابراین اگر شایستگی های غیرفنی بر شایستگی های فنی تقدم نداشته باشد، حداقل ازجایگاه و اهمیتی هم تراز با آن ها برخوردار است. شایستگی های غیرفنی را در شش گروه اصلی دسته بندی می کنند: شایستگی های پایه و اساسی شایستگی...
ادامه مطلب

فکر کنید صفحه 72 مدیریت تولید

پاسخ فکر کنید کتاب مدیریت تولید
پاسخ فکر کنید صفحه 72 کتاب مدیریت تولید در این پست به انتشار پاسخ فکر کنید صفحه 72 از کتاب مدیریت تولید پرداخته ایم. در این مطلب شما میتوانید بصورت کامل پاسخ فکر کنید را مشاهده کنید و از آن استفاده کامل ببرید. سوال فکر کنید صفحه 72 کتاب مدیریت تولید :به نظر شما هزینه های غیرپولی شامل چه چیز هایی می تواند باشد؟متن فوق عنوان سوال فکر کنید صفحه  72 کتاب مدیریت تولید می باشد. حال در ادامه به پاسخ به این سوال می پردازیم.به منظور سهولت در دریافت پاسخ فعالیت ها و...
ادامه مطلب
error: Content is protected !!