دانلود کتاب کارگاه نوآوری و کارآفرینی : فایل pdf کتاب کارگاه نوآوری و کارآفرینی

دانلود کتاب کارگاه نوآوری و کارآفرینی
دانلود کتاب کارگاه نوآوری و کارآفرینی پایه یازدهم ،که از جمله دروس مشترک فنی حرفه ای پایه یازدهم و دروس مشترک کاردانش پایه یازدهم، می باشد. در ادامه فایل pdf کارگاه نوآوری و کارآفرینی را رایگان دانلود کنید. درس کارگاه نوآوری و کارآفرینی شامل 5 پودمان به شرح زیر می باشد: پودمان اول : حل خلاقانه مسئله ها پودمان دوم : نوآوری و تجاری سازی محصول ها پودمان سوم: طراحی کسب و کار پودمان چهارم : بازاریابی و فروش پودمان پنجم : ایجاد کسب و کار نوآورانه دانلود کتاب کارگاه...
ادامه مطلب
error: Content is protected !!