آزمون آنلاین پودمان پنجم دانش فنی تخصصی(سری دوم)

آزمون آنلاین پودمان پنجم دانش فنی تخصصی سایت پودمانی مفتخرست که آزمون آنلاین پودمان پنجم دانش فنی تخصصی(سری دوم) را برای شما هنرجویان عزیز فراهم آورده است. این آزمون برای هنرجویان پایه دوازدهم رشته شبکه و نرم افزار فراهم شده است. عنوان پودمان سوم دانش فنی تخصصی کاربرد هوش مصنوعی می باشد. همچنین در کنار هر آزمون فایلی حاوی مجموعه سوالات تستی برای شما به زودی بارگذاری خواهد شد . آزمون آنلاین دانش فنی تخصصی شامل 20 سوال می باشد. مدت زمان در نظرگرفته شده برای آزمون آنلاین...
ادامه مطلب

آزمون پودمان پنجم تجارت الکترونیک و امنیت شبکه (سری دوم)

آزمون پودمان پنجم تجارت الکترونیک و امنیت شبکه(سری دوم) سایت پودمانی مفتخرست که آزمون پودمان پنجم تجارت الکترونیک و امنیت شبکه  را برای شما هنرجویان عزیز فراهم آورده است. این آزمون برای هنرجویان پایه دوازدهم رشته شبکه و نرم افزار فراهم شده است. عنوان پودمان پنجم تجارت الکترونیک و امنیت شبکه نصب و راه اندازی شبکه افزارها می باشد. همچنین در کنار هر آزمون فایلی حاوی مجموعه سوالات تستی برای شما به زودی بارگذاری خواهد شد . آزمون آنلاین تجارت الکترونیک و امنیت شبکه شامل...
ادامه مطلب

آزمون آنلاین پودمان چهارم دانش فنی تخصصی(تحلیل و کاربست شبکه های اجتماعی)

آزمون آنلاین پودمان چهارم دانش فنی تخصصی سایت پودمانی مفتخرست که آزمون آنلاین پودمان چهارم دانش فنی تخصصی را برای شما هنرجویان عزیز فراهم آورده است. این آزمون برای هنرجویان پایه دوازدهم رشته شبکه و نرم افزار فراهم شده است. عنوان پودمان چهارم دانش فنی تخصصی تحلیل و کاربست شبکه های اجتماعی می باشد. همچنین در کنار هر آزمون فایلی حاوی مجموعه سوالات تستی برای شما به زودی بارگذاری خواهد شد . آزمون آنلاین دانش فنی تخصصی شامل 30 سوال می باشد. مدت زمان در نظرگرفته شده برای آزمون...
ادامه مطلب

آزمون تجارت الکترونیک و امنیت شبکه(پودمان چهارم-سری دوم )

آزمون تجارت الکترونیک و امنیت شبکه(پودمان چهارم-سری دوم) سایت پودمانی مفتخرست که آزمون تجارت الکترونیک و امنیت شبکه (پودمان چهارم- سری دوم) را برای شما هنرجویان عزیز فراهم آورده است. این آزمون برای هنرجویان پایه دوازدهم رشته شبکه و نرم افزار فراهم شده است. عنوان پودمان چهارم تجارت الکترونیک و امنیت شبکه تنظیمات امنیت شبکه می باشد. همچنین در کنار هر آزمون فایلی حاوی مجموعه سوالات تستی برای شما به زودی بارگذاری خواهد شد . آزمون آنلاین تجارت الکترونیک و امنیت شبکه شامل 30...
ادامه مطلب

آزمون آنلاین پودمان سوم دانش فنی تخصصی(کسب اطلاعات فنی)

آزمون آنلاین پودمان سوم دانش فنی تخصصی سایت پودمانی مفتخرست که آزمون آنلاین پودمان سوم دانش فنی تخصصی را برای شما هنرجویان عزیز فراهم آورده است. این آزمون برای هنرجویان پایه دوازدهم رشته شبکه و نرم افزار فراهم شده است. عنوان پودمان سوم دانش فنی تخصصی کسب اطلاعات فنی می باشد. همچنین در کنار هر آزمون فایلی حاوی مجموعه سوالات تستی برای شما به زودی بارگذاری خواهد شد . آزمون آنلاین دانش فنی تخصصی شامل 20 سوال می باشد. مدت زمان در نظرگرفته شده برای آزمون آنلاین 20 دقیقه می...
ادامه مطلب

آزمون آنلاین جامع سیستم عامل پیشرفته(فصل های 1 تا 10)

آزمون آنلاین جامع سیستم عامل پیشرفته(فصل های 1 تا 10) سایت پودمانی مفتخرست که آزمون آنلاین جامع سیستم عامل پیشرفته (فصل 1 تا 10) را برای شما هنرجویان عزیز فراهم آورده است.  آزمونآنلاین سیستم عامل پیشرفته ویژه هنرجویان پایه یازدهم رشته کامپیوتر می باشد. در کنار هر آزمون فایلی حاوی مجموعه سوالات تستی برای شما به زودی بارگذاری خواهد شد . آزمون آنلاین سیستم عامل پیشرفته شامل 20 سوال می باشد. مدت زمان در نظرگرفته شده برای آزمون آنلاین 16 دقیقه می باشد. امید است با استفاده از دانش...
ادامه مطلب

آزمون آنلاین جامع واژه پرداز ورد 2007(فصل های 1 تا10)

آزمون آنلاین جامع واژه پرداز ورد 2007(فصل های 1تا 10) سایت پودمانی مفتخرست که آزمون آنلاین جامع واژه پرداز ورد 2007(فصل های 1تا 10)را برای شما هنرجویان عزیز فراهم آورده است.  آزمونآنلاین واژه پرداز ورد 2007 ویژه هنرجویان پایه دهم رشته کامپیوتر می باشد. در کنار هر آزمون فایلی حاوی مجموعه سوالات تستی برای شما به زودی بارگذاری خواهد شد . آزمون آنلاین واژه پرداز ورد 2007 شامل 15سوال می باشد. مدت زمان در نظرگرفته شده برای آزمون آنلاین 10دقیقه می باشد. امید است با استفاده از دانش خویش به...
ادامه مطلب

آزمون آنلاین جامع سیستم عامل مقدماتی(فصل 1 تا 10)

آزمون آنلاین جامع سیستم عامل مقدماتی(فصل های 1 تا 10) سایت پودمانی مفتخرست که آزمون آنلاین سیستم عامل مقدماتی(فصل های 1 تا 10) را برای شما هنرجویان عزیز فراهم آورده است.  آزمونآنلاین سیستم عامل مقدماتیویژه هنرجویان پایه یازدهم رشته کامپیوتر می باشد. مجموعه کامل سوالات تستی در سایت بارگذاری شده است. آزمون آنلاین سیستم عامل مقدماتی شامل 15 سوال می باشد. مدت زمان در نظرگرفته شده برای آزمون آنلاین 10 دقیقه می باشد. امید است با استفاده از دانش خویش به سئوالات به نحو شایسته پاسخ...
ادامه مطلب

آزمون پودمان چهارم مدیریت تولید (سری دوم)

آزمون پودمان چهارم مدیریت تولید(سری دوم) سایت پودمانی مفتخرست که آزمون آنلاین پودمان چهارم مدیریت تولید را برای شما هنرجویان عزیز فراهم آورده است. این آزمون شامل 15 سوال میباشد. و زمان آزمون 10 دقیقه می باشد. همچنین در کنار هر آزمون فایلی حاوی مجموعه سوالات تست های مفهومی و دانشی برای شما بارگذاری شده است . امید است با استفاده از دانش خویش به سئوالات به نحو شایسته پاسخ داده و خودآزمایی لازم از خود را به عمل آورید. [WpProQuiz 40]   [WpProQuiz_toplist...
ادامه مطلب

آزمون آنلاین سیستم عامل پیشرفته(فصل 1-2-3-4)

آزمون آنلاین سیستم عامل پیشرفته(فصل 1-2-3-4) سایت پودمانی مفتخرست که آزمون آنلاین سیستم عامل پیشرفته (فصل 1-2-3-4) را برای شما هنرجویان عزیز فراهم آورده است.  آزمونآنلاین سیستم عامل پیشرفته ویژه هنرجویان پایه یازدهم رشته کامپیوتر می باشد. در کنار هر آزمون فایلی حاوی مجموعه سوالات تستی برای شما به زودی بارگذاری خواهد شد . آزمون آنلاین سیستم عامل پیشرفته شامل 20 سوال می باشد. مدت زمان در نظرگرفته شده برای آزمون آنلاین 15 دقیقه می باشد. امید است با استفاده از دانش خویش به سئوالات...
ادامه مطلب

آزمون آنلاین پودمان چهارم نقشه کشی فنی رایانه ای ( سری دوم)

آزمون آنلاین پودمان چهارم نقشه کشی فنی رایانه ای(سری دوم) سایت پودمانی مفتخرست که آزمون آنلاین پودمان چهارم نقشه کشی فنی رایانه ای را برای بار دوم برای شما هنرجویان عزیز فراهم آورده است. این آزمون برای هنرجویان پایه دهم رشته شبکه و نرم افزار فراهم شده است. عنوان پودمان چهارم نقشه کشی فنی رایانه ای ترسیم با رایانه می باشد. همچنین در کنار هر آزمون فایلی حاوی مجموعه سوالات تستی برای شما به زودی بارگذاری خواهد شد . آزمون آنلاین دانش فنی تخصصی شامل 20 سوال می باشد. مدت زمان در...
ادامه مطلب

آزمون پودمان سوم مدیریت تولید (سری دوم)

آزمون پودمان سوم مدیریت تولید(سری دوم) سایت پودمانی مفتخرست که آزمون آنلاین پودمان سوم مدیریت تولید را برای شما هنرجویان عزیز فراهم آورده است. این آزمون شامل 15 سوال میباشد. و زمان آزمون 10 دقیقه می باشد. همچنین در کنار هر آزمون فایلی حاوی مجموعه سوالات تست های مفهومی و دانشی برای شما بارگذاری شده است . امید است با استفاده از دانش خویش به سئوالات به نحو شایسته پاسخ داده و خودآزمایی لازم از خود را به عمل آورید. [WpProQuiz 31]   [WpProQuiz_toplist...
ادامه مطلب

آزمون آنلاین سیستم عامل مقدماتی(فصل 1,2,3,4,5)

آزمون آنلاین سیستم عامل مقدماتی(فصل 1,2,3,4,5) سایت پودمانی مفتخرست که آزمون آنلاین سیستم عامل مقدماتی(فصل 1,2,3,4,5) را برای شما هنرجویان عزیز فراهم آورده است.  آزمونآنلاین سیستم عامل مقدماتیویژه هنرجویان پایه یازدهم رشته کامپیوتر می باشد. مجموعه کامل سوالات تستی در سایت بارگذاری شده است. آزمون آنلاین سیستم عامل مقدماتی شامل 20 سوال می باشد. مدت زمان در نظرگرفته شده برای آزمون آنلاین 16 دقیقه می باشد. امید است با استفاده از دانش خویش به سئوالات به نحو شایسته پاسخ داده و...
ادامه مطلب

آزمون آنلاین کارگاه نوآوری و کارآفرینی پودمان چهارم

آزمون آنلاین کارگاه نوآوری و کارآفرینی پودمان چهارم سایت پودمانی مفتخرست که آزمون آنلاین کارگاه نوآوری و کارآفرینی پودمان چهارم را برای شما هنرجویان عزیز فراهم آورده است.  آزمون آنلاین کارگاه نوآوری و کارآفرینی پودمان چهارم ویژه هنرجویان پایه دهم رشته  صنایع شیمیایی می باشد. آزمون آنلاین کارگاه نوآوری و کارآفرینی پودمان چهارم برای ارزشیابی  هنرجویان می باشد. در کنار هر آزمون فایلی حاوی مجموعه سوالات تستی برای شما به زودی بارگذاری خواهد شد . آزمون آنلاین کارگاه...
ادامه مطلب

آزمون آنلاین الزامات محیط کار(پودمان چهارم)

آزمون آنلاین پودمان چهارم الزامات محیط کار سایت پودمانی مفتخرست که آزمون آنلاین پودمان چهارم الزامات محیط کار  را برای شما هنرجویان عزیز فراهم آورده است.  آزمون آنلاین الزامات محیط کار ویژه هنرجویان پایه دهم رشته  گرافیک و تربیت کودک می باشد. آزمون آنلاین پودمان چهارم الزامات محیط کار  برای ارزشیابی  هنرجویان می باشد. در کنار هر آزمون فایلی حاوی مجموعه سوالات تستی برای شما به زودی بارگذاری خواهد شد . آزمون آنلاین پودمان چهارم الزامات محیط کار  شامل 10سوال می...
ادامه مطلب

آزمون آنلاین واژه پرداز ورد 2007(فصل های 5-6-7)

آزمون آنلاین واژه پرداز ورد 2007(فصل های 5-6-7) سایت پودمانی مفتخرست که آزمون آنلاین واژه پرداز ورد 2007(فصل های 5-6-7)را برای شما هنرجویان عزیز فراهم آورده است.  آزمونآنلاین واژه پرداز ورد 2007 ویژه هنرجویان پایه دهم رشته کامپیوتر می باشد. در کنار هر آزمون فایلی حاوی مجموعه سوالات تستی برای شما به زودی بارگذاری خواهد شد . آزمون آنلاین واژه پرداز ورد 2007 شامل 20 سوال می باشد. مدت زمان در نظرگرفته شده برای آزمون آنلاین 15 دقیقه می باشد. امید است با استفاده از دانش خویش به سئوالات به نحو...
ادامه مطلب

آزمون پودمان چهارم دانش فنی تخصصی (رشته حسابداری)

آزمون پودمان چهارم دانش فنی تخصصی(رشته حسابداری) سایت پودمانی مفتخرست که آزمون آنلاین پودمان چهارم دانش فنی تخصصی را برای شما هنرجویان عزیز فراهم آورده است. این آزمون برای هنرجویان پایه دوازدهم رشته حسابداری فراهم شده است. عنوان پودمان چهارم دانش فنی تخصصی تحلیل و کاربست شبکه های اجتماعی می باشد. همچنین در کنار هر آزمون فایلی حاوی مجموعه سوالات تستی برای شما به زودی بارگذاری خواهد شد . آزمون آنلاین دانش فنی تخصصی شامل 15 سوال می باشد. مدت زمان در نظرگرفته شده برای...
ادامه مطلب

آزمون آنلاین تاریخ هنر ایران(فصل 12-13-14)

آزمون آنلاین تاریخ هنر ایران سایت پودمانی مفتخرست که آزمون آنلاین تاریخ هنر ایران (فصل 12-13-14) را برای شما هنرجویان عزیز فراهم آورده است.  آزمون آنلاین تاریخ هنر ایران ویژه هنرجویان پایه دهم رشته  گرافیک می باشد. آزمون آنلاین تاریخ هنر ایران فصل های 12-13-14 برای ارزشیابی  هنرجویان می باشد. در کنار هر آزمون فایلی حاوی مجموعه سوالات تستی برای شما به زودی بارگذاری خواهد شد . آزمون آنلاین تاریخ هنر ایران شامل 20 سوال می باشد. مدت زمان در نظرگرفته شده برای آزمون آنلاین 10 دقیقه می...
ادامه مطلب
error: Content is protected !!