اهداف دوره های تحصیلی به تفکیک ساحت ها

اهداف دوره های تحصیلی تجلی اهداف آموزش و پرورش متناسب با ویژگی ها و شرایط سنی دانش آموزان بوده و زمینه دستیابی آنان به شایستگی های پایه را فراهم می آورد و به رشد متوازن و همه جانبه ایشان، کمک می کند.

مدیران ، برنامه ریزان و عوامل سهیم و موثر در تعلیم و تربیت دانش آموزان، باید در برنامه ریزی امور، سازماندهی فعالیت ها و انجام وظایف خود به گونه ای عمل کنند تا دانش آموزان در پایان هر یک از دوره های تحصیلی به اهداف تعیین شده دست یابند.

این اهداف مبتنی بر اسناد بالا دستی، به ویژه سیاست های کلی ایجاد تحول در نطام آموزش و پرورش ،سند جامع علمی کشور ،سند چشم انداز  بیست ساله کشور،مبانی نظری و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به تفکیک ساحت ها ی شش گانه تعلیم و تربیت به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسیده است.

در فایل زیر اهداف هر یک از دوره های تحصیلی  به تفکیک ساحت های تعلیم و تربیت بیان شده است:

اهداف دوره های تحصیلی نگاشته شده به تفکیک ساحت ها در این فایل  برای دوره اول ابتدایی ، دوره دوم ابتدایی، دوره اول متوسطه و دوره دوم متوسطه می باشد.

برای آگاهی از اهداف دوره های تحصیلی به تفکیک ساحت ها روی لینک زیر کلیک نمایید:

اهداف دوره های تحصیلی به تفکیک ساحت ها

 

 

اهداف دوره های تحصیلی به تفکیک ساحت ها

 

 

 

 

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!