کار در کلاس صفحه 61 مدیریت تولید

پاسخ کار در کلاس کتاب مدیریت تولید
پاسخ کار در کلاس صفحه 61 کتاب مدیریت تولید در این پست به انتشار پاسخ کار در کلاس صفحه 61 از کتاب مدیریت تولید پرداخته ایم. در این مطلب شما می توانید بصورت کامل پاسخ کار در کلاس را مشاهده کنید و از آن استفاده کامل ببرید. سوال کار در کلاس صفحه 61 کتاب مدیریت تولید :محصولی را در پیرامون خود در نظر بگیرید . مدل قدیمی و توسعه یافته ی آن را شرح دهید.این محصولات از چه جهاتی با هم تفاوت دارند یا توسعه پیدا کرده اند؟(این محصول می تواند یک کالا یا یک خدمت باشد) متن فوق عنوان...
ادامه مطلب

کار در منزل صفحه 74 مدیریت تولید

پاسخ کار در منزل صفحه 74 کتاب مدیریت تولید در این پست به انتشار پاسخ کار در منزل صفحه 74 از کتاب مدیریت تولید پرداخته ایم. در این مطلب شما میتوانید بصورت کامل پاسخ کار در منزل را مشاهده کنید و از آن استفاده کامل ببرید. سوال کار در منزل صفحه 74 کتاب مدیریت تولید :یک کارخانه خاص را در نظر بگیرید و سپس در مورد فرآیند تحقیق و توسعه ی محصول آن تحقیق کنیدمتن فوق عنوان سوال کار در منزل صفحه 74 کتاب مدیریت تولید می باشد. حال در ادامه به پاسخ به این سوال می پردازیم.به منظور...
ادامه مطلب

کاردر کلاس صفحه 68 مدیریت تولید

پاسخ کار در کلاس کتاب مدیریت تولید
پاسخ کار در کلاس صفحه 68 کتاب مدیریت تولید در این پست به انتشار پاسخ کار در کلاس صفحه 68 از کتاب مدیریت تولید پرداخته ایم. در این مطلب شما میتوانید بصورت کامل پاسخ کار در منزل را مشاهده کنید و از آن استفاده کامل ببرید. سوال کار در کلاس صفحه 68کتاب مدیریت تولید :برای کنترل بربازار وشناخت ابعاد مختلف آن نیاز به ابزاری است که بتوان از طریق آن بر شرایط بازار مسلط شد . به نظر شما چه عواملی می تواند در هنگام خرید یک محصول بر مشتری تاثیر بگذارد ؟ به کمک دوستان خود موضوع را بررسی و...
ادامه مطلب

فکرکنید صفحه 62 مدیریت تولید

پاسخ فکر کنید کتاب مدیریت تولید
پاسخ فکر کنید صفحه 62 کتاب مدیریت تولید در این پست به انتشار پاسخ فکر کنید صفحه 62 از کتاب مدیریت تولید پرداخته ایم. در این مطلب شما میتوانید بصورت کامل پاسخ فکر کنید را مشاهده کنید و از آن استفاده کامل ببرید. سوال فکر کنید  صفحه 62 کتاب مدیریت تولید :به عبارت بالا توجه کنید.به نظرشما چه نیازی توسعه محصولات داریم و استفاده از همان محصولات قدیمی چه ایرادی دارد که هرروزه محصولات جدید تری به بازار عرضه می شود؟<<همیشه در پی کسب و کاری برای پاسخ گویی به نیاز ها...
ادامه مطلب

فکر کنید صفحه 73 مدیریت تولید

پاسخ فکر کنید کتاب مدیریت تولید
پاسخ فکرکنید صفحه 73 کتاب مدیریت تولید در این پست به انتشار پاسخ فکر کنید صفحه 73 از کتاب مدیریت تولید پرداخته ایم. در این مطلب شما می توانید بصورت کامل پاسخ فکر کنید را مشاهده کنید و از آن استفاده کامل ببرید. سوال فکر کنید صفحه 73 کتاب مدیریت تولید :به نظر شما تفاوت این مرحله با مرحله ی اعتبار سنجی چیست ؟ با توجه به این که  در هر دو مرحله ظاهرا ما به دنبال سنجش مسیر هستیم . متن فوق عنوان سوال فکر کنید صفحه 73 کتاب مدیریت تولید می باشد. حال در ادامه به پاسخ به این...
ادامه مطلب

فکر کنید صفحه 66 مدیریت تولید

پاسخ فکر کنید کتاب مدیریت تولید
پاسخ فکر کنید صفحه 66 کتاب مدیریت تولید در این پست به انتشار پاسخ فکر کنید صفحه 66 از کتاب مدیریت تولید پرداخته ایم. در این مطلب شما میتوانید بصورت کامل پاسخ فکرکنید را مشاهده کنید و از آن استفاده کامل ببرید. سوال فکر کنید صفحه 66 کتاب مدیریت تولید :یک محصول جدید که به بازار آمده را در نظر بگیرید که موفقیت چشم گیری نداشته است. با کمک روش " چرا " دلیل محبوبیت نداشتن آن را بررسی کنید و به صورت یک گزارش ارائه نمایید و برای هر " چرای " خود راه حل های مناسب پیدا کنید. متن...
ادامه مطلب

بحث کلاسی صفحه 71 مدیریت تولید

پاسخ بحث کلاسی صفحه 71کتاب مدیریت تولید در این پست به انتشار پاسخ بحث کلاسی صفحه 71 از کتاب مدیریت تولید پرداخته ایم. در این مطلب شما میتوانید بصورت کامل پاسخ بحث کلاسی را مشاهده کنید و از آن استفاده کامل ببرید. سوال بحث کلاسی صفحه 71 کتاب مدیریت تولید :فرض کنید همه ی ابزار مورد نیازتان ، در کارگاه هنرستان برای شما فراهم شده است ، برای توسعه ی یک محصول جدید ، الگو برنامه ای براساس یک امکان سنجی فنی طراحی کنید و روش اجرای کار را نیز پیشنهاد دهید .متن فوق عنوان...
ادامه مطلب

بحث کلاسی صفحه 72 مدیریت تولید

پاسخ بحث کلاسی صفحه 72 کتاب مدیریت تولید در این پست به انتشار پاسخ بحث کلاسی صفحه 72 از کتاب مدیریت تولید پرداخته ایم. در این مطلب شما میتوانید بصورت کامل پاسخ کار در منزل را مشاهده کنید و از آن استفاده کامل ببرید. سوال بحث کلاسی صفحه 72 کتاب مدیریت تولید :به نظر شما چه مواردی را در امکان سنجی مالی باید بررسی کرد ؟ همان مثال ساخت وسیله الکترونیکی را بخاطر بیاورید . چه هزینه هایی برای کار صرف می کنید ؟ هزینه ابزار آلات با هزینه استخدام افراد برای همکاری در کار...
ادامه مطلب

بحث کلاسی صفحه 63 مدیریت تولید

پاسخ بحث کلاسی صفحه 63 کتاب مدیریت تولید در این پست به انتشار پاسخ بحث کلاسی صفحه 63 از کتاب مدیریت تولید پرداخته ایم. در این مطلب شما میتوانید بصورت کامل پاسخ کار در منزل را مشاهده کنید و از آن استفاده کامل ببرید. سوال بحث کلاسی صفحه 63 کتاب مدیریت تولید : وقتی قرار است. محصولی که اکنون وجود داردتوسعه داده شود قبل از شروع چگونه در مورد آن شناخت پیدا می کند؟درباره ی راه های ممکن در کلاس بحث کنید. متن فوق عنوان سوال بحث کلاسی صفحه 63 کتاب مدیریت تولید می باشد. حال در ادامه به...
ادامه مطلب

پاسخ بحث کلاسی صفحه ی 62 مدیریت تولید

پاسخ بحث کلاسی صفحه ی 62 کتاب مدیریت تولید سوال بحث کلاسی صفحه ی 62 کتاب مدیریت تولید :به نظر شما تولید یک محصول از چه طریقی ممکن است ؟ آیا حتما بایک محصول کاملا جدید به بازار عرضه کنیم یا این که تولید می تواند با تغییرات در محصولات قدیمی نیز رخ دهد ؟ بایک نمونه از کالا باخدمات پیرامون خود مثال بیاورید.متن فوق عنوان سوال بحث کلاسی صفحه 62کتاب مدیریت تولید می باشد. حال در ادامه به پاسخ به این سوال می پردازیم.به منظور سهولت در دریافت پاسخ فعالیت ها و جلوگیری از...
ادامه مطلب

پاسخ بحث کلاسی صفحه 66 مدیریت تولید

پاسخ کار در کلاس کتاب مدیریت تولید
پاسخ بحث کلاسی صفحه 66 کتاب مدیریت تولید در این پست به انتشار پاسخ بحث کلاسی صفحه 66 از کتاب مدیریت تولید پرداخته ایم. در این مطلب شما میتوانید بصورت کامل پاسخ بحث کلاسی را مشاهده کنید و از آن استفاده کامل ببرید. سوال بحث کلاسی صفحه 66 کتاب مدیریت تولید :اگر بخواهیم بدون توجه به سایر عوامل ، صرفا از طریق خود محصول تقاضا را بالا ببریم باید چه مواردی را مورد توجه قرار داد؟( برای مثال کیفیت محصول ) ، حال عوامل دیگر را اضافه کنید.فرض کنید اگر تنها قرار باشد از طریق...
ادامه مطلب

 پاسخ پروژه من صفحه 76 مدیریت تولید

پاسخ پروژه من مدیریت تولید
پاسخ پروژه من صفحه 76 کتاب مدیریت تولید در این پست به انتشار پاسخ پروژه من صفحه 76 از کتاب مدیریت تولید پرداخته ایم. در این مطلب شما میتوانید بصورت کامل پاسخ پروژه من را مشاهده کنید و از آن استفاده کامل ببرید. سوال پروژه من صفحه 76 کتاب مدیریت تولید :به نظر شما شرکتها علاوه بر رعایت کیفیت محصول و بازاریابی موفق چه عوامل دیگری را باید در نظر بگیرند؟متن فوق عنوان سوال پروژه من صفحه 76 کتاب مدیریت تولید می باشد. حال در ادامه به پاسخ به این سوال می پردازیم.به منظور...
ادامه مطلب

 پاسخ کار در کلاس صفحه 77 کتاب مدیریت تولید

پاسخ کار در کلاس کتاب مدیریت تولید
پاسخ کار در کلاس صفحه 77 کتاب مدیریت تولید در این پست به انتشار پاسخ کار در کلاس صفحه 77 از کتاب مدیریت تولید پرداخته ایم. در این مطلب شما میتوانید بصورت کامل پاسخ کار در کلاس را مشاهده کنید و از آن استفاده کامل ببرید. سوال کار در کلاس صفحه 77 کتاب مدیریت تولید :محصولی را در نظر بگیرید که توسعۀ آن به واسطۀ رشد تکنولوژیک آن بوده است.مراحل توسعۀ محصول جدید را بر روی آن تعریف کنید.متن فوق عنوان سوال کار در کلاس صفحه 77 کتاب مدیریت تولید می باشد. حال در ادامه به پاسخ...
ادامه مطلب

پاسخ پروژه من صفحه 77 مدیریت تولید

پاسخ پروژه من مدیریت تولید
پاسخ پروژه من صفحه 77 کتاب مدیریت تولید در این پست از وب سایت پودمانی به انتشار پاسخ پروژه من صفحه 77 از کتاب مدیریت تولید پرداخته ایم. در این مطلب شما میتوانید بصورت کامل پاسخ پروژه من صفحه 77 مدیریت تولید را مشاهده کنید و از آن استفاده کامل ببرید. سوال  پروژه من صفحه 77 کتاب مدیریت تولید : در مورد تأثیر و رشد روز افزونی که فناوری بر روی کالاها و خدمات مرتبط با رشته ی تحصیلی شما دارد، گزارشی تهیه کنید و مزایای آن را شرح دهید. متن فوق عنوان پروژه من صفحه 77 مدیریت تولید می...
ادامه مطلب

پژوهش کنید صفحه 66 مدیریت تولید

پاسخ پژوهش کنید کتاب مدیریت تولید
پاسخ پژوهش کنید صفحه 66 کتاب مدیریت تولید در این پست به انتشار پاسخ پژوهش کنید صفحه 66از کتاب مدیریت تولید پرداخته ایم. در این مطلب شما میتوانید بصورت کامل پاسخ پژوهش کنید را مشاهده کنید و از آن استفاده کامل ببرید. سوال پژوهش کنید صفحه 66 کتاب مدیریت تولید :برای یک مسئلۀ مرتبط با رشتۀ تحصیلی خودتان تکنیک « پنج چرا » را پیاده سازی کنید.متن فوق عنوان سوال پژوهش کنید صفحه 66 کتاب مدیریت تولید می باشد. حال در ادامه به پاسخ به این سوال می پردازیم.به منظور سهولت در...
ادامه مطلب

پژوهش کنید صفحه 64 مدیریت تولید

پاسخ پژوهش کنید کتاب مدیریت تولید
پاسخ پژوهش کنید صفحه 64 کتاب مدیریت تولید در این پست به انتشار پاسخ پژوهش کنید صفحه 64 از کتاب مدیریت تولید پرداخته ایم. در این مطلب شما میتوانید بصورت کامل پاسخ پژوهش کنید را مشاهده کنید و از آن استفاده کامل ببرید. سوال پژوهش کنید صفحه 64کتاب مدیریت تولید :روش های دیگری را که می توان از طریق آن ها به ایده و راه های جدید برای شناختمحصول توسعه یافته رسید، شرح دهید و بگویید هر کدام از این روش ها چگونهمی تواند به توسعه محصول کمک کند؟متن فوق عنوان سوال پژوهش...
ادامه مطلب

کار در کلاس صفحه 65 مدیریت تولید

پاسخ کار در کلاس کتاب مدیریت تولید
پاسخ کاردرکلاس صفحه 65 کتاب مدیریت تولید سوال کار در کلاس صفحه 65 کتاب مدیریت تولید :فرض کنید شما در یک شرکت تولیدی ناخن گیر مشغول به کار می باشید. با توجه به روش طوفان مغزی سعی کنید برای توسعه ی محصول (ناخن گیر) ایده های خلاانه ارائه دهیدمتن فوق عنوان سوال کار در کلاس صفحه 65 کتاب مدیریت تولید می باشد. حال در ادامه به پاسخ به این سوال می پردازیم.به منظور سهولت در دریافت پاسخ فعالیت ها و جلوگیری از اتلاف زمان برای جستجوی پاسخ ها در سایت، سایت پودمانی فایل گام به...
ادامه مطلب

کار در کلاس صفحه 63 مدیریت تولید

پاسخ کار در کلاس کتاب مدیریت تولید
در این پست به انتشار پاسخ کار در کلاس صفحه 63 از کتاب مدیریت تولید پرداخته ایم.در این مطلب شما میتوانید بصورت کامل پاسخ کاردرکلاس را مشاهده کنید و از آن استفاده کامل ببرید. سوال کار در کلاس صفحه 63 کتاب مدیریت تولید : فرض کنید می خواهید «کیف» خود را توسعه دهید.ایده های انجام این کار را فهرست کنیدبه منظور سهولت در دریافت پاسخ فعالیت ها و جلوگیری از اتلاف زمان برای جستجوی پاسخ ها در سایت، سایت پودمانی فایل گام به گام پودمان های مختلف درس مدیریت تولید و از جمله...
ادامه مطلب
error: Content is protected !!